Xin Yuan

Year: 6th
Undergrad: Nanjing University
Hometown: Nanjing, China
Bio: Hi! (=゚ω゚)ノ You found a bio!